17,151 բառեր. 23,522 Թարգմանություններ է.
587,498 բառերը / արտահայտությունները, 3,114 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Սերբերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է recnik.ws
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0109 / 0.0058 (19)
Վերադառնալ սկիզբ