1,345 բառեր. 3,801 Թարգմանություններ է.
159,248 բառերը / արտահայտությունները, 845 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Գերմաներեն, Գերմաներեն-Սերբերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է recnik.ws
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0135 / 0.0076 (19)
Վերադառնալ սկիզբ