1,163 բառեր. 3,968 Թարգմանություններ է.
74,802 բառերը / արտահայտությունները, 397 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Սերբերեն, Սերբերեն-Գերմաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է recnik.ws
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0571 / 0.0151 (19)
Վերադառնալ սկիզբ