พจนานุกรมมี 17,151 คำ และ 23,522 การแปล
587,498 ค้นหาคำ / นิพจน์. 3,114 ทุกวันนี้.
แท็ก: อังกฤษ - เซอร์เบีย พจนานุกรม อังกฤษ, เซอร์เบียพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ, อังกฤษ-เซอร์เบีย บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก recnik.ws
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0163 / 0.0095 (19)
กลับไปด้านบน