พจนานุกรมมี 17,803 คำ และ 26,203 การแปล
314,968 ค้นหาคำ / นิพจน์. 1,670 ทุกวันนี้.
แท็ก: เซอร์เบีย - อังกฤษ พจนานุกรม เซอร์เบีย, อังกฤษพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ เซอร์เบีย, เซอร์เบีย-อังกฤษ บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก recnik.ws
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
28.2394 / 0.0901 (19)
กลับไปด้านบน