พจนานุกรมมี 1,163 คำ และ 3,968 การแปล
74,802 ค้นหาคำ / นิพจน์. 397 ทุกวันนี้.
แท็ก: เซอร์เบีย - เยอรมัน พจนานุกรม เซอร์เบีย, เยอรมันพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ เซอร์เบีย, เซอร์เบีย-เยอรมัน บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก recnik.ws
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0149 / 0.0093 (19)
กลับไปด้านบน