พจนานุกรมมี 1,345 คำ และ 3,801 การแปล
159,248 ค้นหาคำ / นิพจน์. 845 ทุกวันนี้.
แท็ก: เยอรมัน - เซอร์เบีย พจนานุกรม เยอรมัน, เซอร์เบียพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ เยอรมัน, เยอรมัน-เซอร์เบีย บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก recnik.ws
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0189 / 0.0123 (19)
กลับไปด้านบน