Tại thời điểm này, các Từ điển Serbia - Anh có một số 17,803 từ trong serbia cũng như 26,203 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 314,968 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 1,670 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Serbia - Anh, Serbia, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Serbia, dịch vụ Serbia-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi recnik.ws
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0100 / 0.0036 (19)
Quay lại đầu trang